500 ml bottle Putoline Brakefluid DOT 4 URBF

Açıklama

URBF(Ultimate Racing Brake Fluid) özel bir fren yağıdır. Yüksek seviyede kuru ve ıslak kaynama noktası, aşırı frenleme kuvveti altında bile gaz kabarcığı oluşumunu ve frenin solmasını önler. Ürün, fren kolundaki süngerimsi hissi ortadan kaldırır ve reaksiyon süresini iyileştirir. URBF, racing amaçları için özel olarak geliştirilmiştir ve ABS sistemleri için de uygundur. Yüksek dereceli formülasyon, DOT 5.1 spesifikasyonunun üstündedir.


15 °C’de Yoğunluk, kg/l                                                               1,081

20 °C’de Yoğunluk, kg/l                                                               1,078

-40 °C’de Viskozite, mm²/s                                                         1495

100 °C’de Viskozite, mm²/s                                                       2,59

Kaynama Noktası (Reflü), °C                                                     328

Islak Kaynama Noktası, °C                                                         204

Ph – değer                                                                                    7,1

 

 

Bu ürün bilgi sayfasında belirtilen veriler, okuyucunun ürünlerimizin özellikleri ve olası uygulamaları hakkında kendisini yönlendirmesini sağlamak içindir. Bu genel bilgilendirme belirtilen tarihte mümkün olan tüm özenle derlenmiş olmasına rağmen, derleyici bu bilgilerdeki eksiklik ve/veya yanlışlıklardan   kaynaklanan hasarlardan -özellikle de yazım hatalarından kaynaklandığı belli olan durumlarda- herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Tedarikçinin teslimat şartları tüm ürünlerin teslimatı için geçerlidir. Okuyucuya son ürün seçimini, özellikle kritik uygulamalar için, tedarikçinin danışmanlığıyla yapması tavsiye olunur. Sürekli devam eden ürün araştırma ve geliştirme faaliyetleri nedeniyle, burada yer alan bilgiler bildirimde bulunulmaksızın değişikliğe tabidir.

WhatsApp chat